Úvod

Úvod

Advokát, právnik, správca konkurznej podstaty

Mgr. Martin Hurtiš

plynule nadväzuje na advokátsku činnosť svojho otca JUDr. Jozefa Hurtiša, pričom v spolupráci s ním a v spolupráci externými partnermi z advokátskej a právnickej oblasti tvoríme v súčasnosti odborne zameraný tím s dlhoročnými skúsenosťami v poskytovaní právnych služieb na najvyššej úrovni.

Pre zabezpečenie čo najvyššej komplexnosti poskytovaných služieb a tým splniteľnosť všetkých požiadaviek, aj najnáročnejších klientov k maximálnej spokojnosti a v najvyššej kvalite, úzko spolupracujeme s inými advokátskymi kanceláriami, notárskym úradom a exekútorom v Prievidzi.

Vzhľadom na dlhoročné skúsenosti poskytujeme neustále inovatívne riešenia právnych problémov s individuálnym prístupom ku každému klientovi. Svojím klientom poskytujeme právne poradenstvo, právne zastupovanie, ako aj riešenie prípadných sporov.